เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง 43 แฟ้ม ตาม v.2.3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
 แจ้งการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง 43 แฟ้ม ตาม v.2.3 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.

 

 เรียน เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพ.ปราสาท ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง

     แจ้งการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง 43 แฟ้ม ตาม v.2.3 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งดำเนินการโดยทีมงาน HDC ขอให้ทุกหน่วยบริการทุกแห่งพักการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม หรือดำเนินการใด ๆ ในระบบรายงาน HDC เป็นการชั่วคราว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทางจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ขอบคุณค่ะ

โพสต์โดย : ชัชณัฐกานต์ เกตุคำภา วันที่โพสต์ : 14-02-2561 จำนวนผู้อ่าน : 175
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com