เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “แสวงหาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ”
ไฟล์แนบ:IV1JJRW.jpeg
 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์
        ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แสวงหาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และแจ้งชื่อที่งานวิจัยฯ สสจ.สุรินทร์ อย่างช้าภายใน 21 พฤศจิกายน 2560
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 20-11-2560 จำนวนผู้อ่าน : 268
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com