เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการ R2R Surin ประจำปี 2561
ไฟล์แนบ:5T49G6X.jpgF5XMLLX.jpg74CM6J4.pdf
 เรียน  ผอ.รพท. ผอ.รพช. สสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์         
        ด้วยศูนย์วิจัย โรงพยาบาลสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ R
2R Surin ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ. ห้องประชุมสระโบราณ  รพ.สุรินทร์

        ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2560

 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.kmsurinhospital.com

โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 25-10-2560 จำนวนผู้อ่าน : 587
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com