เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขค้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ไฟล์แนบ:WHDNWY5.pdf

เรียน ผู้สนใจ

     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ได้กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402  ต่อ  217
โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 18-09-2560 จำนวนผู้อ่าน : 347
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com