เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญเข้าร่วมอบรม ครู ก เพื่อจัดเป็นวิทยากรกรอบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว" ในระดับอำเภอ
ไฟล์แนบ:RN34HLG.zip
 เรียน   ท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
 
           สสจ.สุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ครู ก เพื่อจัดเป็นวิทยากรกรอบรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว" ในระดับอำเภอ  เพื่อให้ท่านได้ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 26-28 เม.ย. 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สสจ.สุรินทร์ (แห่งใหม่) รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง โดยส่งรายชื่อผู้เข้ารับกรอบรมที่สสจ.สุรินทร์  ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2559  เพื่อจะได้ทราบชื่อ /จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม  ส่งทาง เมล์ surin583@gmail.com 
 
ขอบคุณคะ  
นางฐิตาพร   คำนุ  086-583198 , 085-1045656
 
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 22-04-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1462
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com