เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> Video การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ 5 ปี
 video การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ 11-12 เมษายน 2559

mms://sip.in.th/stream/newkpi2.wmv

ต้องใช้เน็ตเร็ว 8 Mbps ขึ้นไปในการรับชมนะครับ
หรือนำอุปกรณ์สำรองข้อมูลมาขอก็อปปี้ไฟล์ได้ที่กลุ่มงาน ICT
(ไฟล์ขนาด 27 GB)

เปิดจาก Windows Media Player
หรือโปรแกรมประเภทเดียวกัน

 mms://sip.in.th/stream/newkpi2.wmv
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 21-04-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1237
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com