เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้ารับการอบรมกฎหมายเพื่อการต่อต้านทุจริตฯ
ไฟล์แนบ:JCJHP5P.pdf
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
         ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
จัดโรงการอบรมเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกจังหวัด 12 เขตบริการ
สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีโควต้าจำนวน 7 ท่าน
         สสจ.สุรินทร์ จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่สนใจ
เข้าอบรมฯ ดังระบุข้างต้น ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
           ส่งรายชื่อ ที Mail กลุ่มงานนิติการ : legal.surin@gmail.com
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2557

โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 24-06-2557 จำนวนผู้อ่าน : 2060
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com