เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> วีดีโอการประชุมชี้แจง เรื่องการบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุนและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 วีดีโอการประชุมชี้แจง เรื่องการบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุนและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โดย นพ.สสจ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีผไท วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-14.00 น.


 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvuJFifSu38
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 28-11-2556 จำนวนผู้อ่าน : 3074
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com