เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ไฟล์แนบ:469FQ4S.zip
เรียน ผอ.รพ./สสอ./และผู้สนใจทุกท่าน

เทคนิคการแก้ไขปัญหาอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 ระยะที่ 1 "การแก้ไขปัญหาอัตรากำลังคน" ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2556 ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ ร.ร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 28-02-2556 จำนวนผู้อ่าน : 2876
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com