ภาพกิจกรรม | ภาพกิจกรรมเก่า | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก |
  ภาพกิจกรรม
โครงการตรวจสุขภาพควาญช้าง คชอณาจักรองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพส 2016-10-20 โพสโดย สถิต กะการดี อ่าน 1150
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพควาญช้างและเจ้าหน้าที่คชอณาจักร องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ คชอณาจักร บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีการให้บริการการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเอ็กซเรย์ปอด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และควาญช้างจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าตรวจสุขภาพทั้งสิ้น จำนวน 104 ราย