รายละเอียดการจอง

กค 7957

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 62 เวลา 09:00

เลขที่ใบจอง REV62040070 วันที่เวลา 23 เมษายน 2562 เวลา 10:23
จองใช้รถเพื่อ ร่วมโครงการสภากาแฟ บ้านไหมทองสะเร็น
สถานที่ไป บ้านไหมทองสะเร็น หมู่ที่ 8 ตำบล นาบัว อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายอดิศักดิ์ 096-4584080 ทรงงาม
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม ประสานงานคุณนราธิป เพิ่มผล 0656239351

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===