รายละเอียดการจอง

นข 4902

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 26 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040067 วันที่เวลา 23 เมษายน 2562 เวลา 10:17
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน HA ยาเสพติด
สถานที่ไป โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายศราวุฒิ สวยรูป 087-9077231
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ติดต่อ 0949056482
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===