รายละเอียดการจอง

กค 6017

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040066 วันที่เวลา 23 เมษายน 2562 เวลา 10:18
จองใช้รถเพื่อ รับส่ง​จนท.ร่วมประชุม
สถานที่ไป สสจ.ใหม่ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ นางศศิภา โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===