รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 28 เม.ย. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   28 เม.ย. 62 เวลา 20:00

เลขที่ใบจอง REV62040007 วันที่เวลา 19 เมษายน 2562 เวลา 15:12
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ ร.10 ออกเวลา 14.00 น.
สถานที่ไป วัดโพธิ์ทอง บ้านกระโพ ตำบล กระโพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ นายนราธิป เพิ่มผล โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===