รายละเอียดการจอง

นข 4881

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040054 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 15:23
จองใช้รถเพื่อ ออกติดตามงานสุราและยาสูบ
สถานที่ไป รพ.ท่าตูม ตำบล ท่าตูม อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร นายสาธิพัฒน์ หวังสุดดีและคณะ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสาธิพัฒน์ หวังสุดดี โทรศัพท์ติดต่อ 089-6253084
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===