รายละเอียดการจอง

นข 4902

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63040067 วันที่เวลา 24 เมษายน 2563 เวลา 09:22
จองใช้รถเพื่อ ส่งตัวอย่าง
สถานที่ไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จังหวัด นครราชสีมา
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายศราวุฒิ สวยรูป 087-9077231
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===