รายละเอียดการจอง

กค 7958

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63040044 วันที่เวลา 20 เมษายน 2563 เวลา 09:08
จองใช้รถเพื่อ ร้องเรียนกลิ่นเหม็นเผาถ่าน
สถานที่ไป คอโค ตำบล อบต.คอโค อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร นางจรรยา ป้องนาน
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชติ วสุวัชร์ 066-1549652
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===