รายละเอียดการจอง

นข 4881

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63030173 วันที่เวลา 31 มีนาคม 2563 เวลา 21:43
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร่วมกับอุตสาหกรรม
สถานที่ไป สถานที่ผลิตอาหาร ตำบล เขวา อำเภอ เขวา จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===