รายละเอียดการจอง

นข 4521

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 63 เวลา 18:30

เลขที่ใบจอง REV63030163 วันที่เวลา 30 มีนาคม 2563 เวลา 14:12
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
สถานที่ไป จ.สุรินทร์ ตำบล เบิด อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร นางสุกัญญา ดีเสมอ นายอภิชาติ ลายทอง นายวุฒิพงษ์ โล้เจริญรัตน์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายอดิศักดิ์ 096-4584080 ทรงงาม
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===