รายละเอียดการจอง

นข 4521

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 63 เวลา 17:05   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 21:00

เลขที่ใบจอง REV63020008 วันที่เวลา 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:31
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ขีม ก่อจิตวิศาล มารดานางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์ ออก 15.30 น.
สถานที่ไป วัดจุมพลสุธาวาส อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===