รายละเอียดการจอง

นข 4881

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010029 วันที่เวลา 03 มกราคม 2563 เวลา 11:07
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานเภสัช
สถานที่ไป รพ สำโรงทาบ รพ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===