รายละเอียดการจอง

นข 4619

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62090106 วันที่เวลา 17 กันยายน 2562 เวลา 15:23
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
สถานที่ไป โรงเรียนบ้านซาด ตำบล ระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชติ วสุวัชร์ 066-1549652
ผู้ขอใช้ นางวารุณี มุธุสิทธิ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===