รายละเอียดการจอง

กค 7957

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 19:00

เลขที่ใบจอง REV62040086 วันที่เวลา 26 เมษายน 2562 เวลา 15:17
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
สถานที่ไป รพ.นางรอง อำเภอ นางรอง จังหวัด นครราชสีมา
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายประจักษ์ มาลีหวล 092-5994029/086-8676514
ผู้ขอใช้ นายกมล​ สกุลวัฒนา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===