รายละเอียดรถ

ทะเบียน กท 4169 จังหวัด สุรินทร์
หมายเลขรถ สถานะ ยกเลิกใช้
ประเภทรถ รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน ยี่ห้อ Toyota
เชื้อเพลิง เบนซิน 95 สี ขาว
รุ่น
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 01 มกราคม 2513 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 01 มิถุนายน 2553 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 01 มกราคม 2513 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 01 มกราคม 2513 ประกันภัยหมดอายุ 01 มกราคม 2513
บริษัทประกันภัย
เพิ่มเติม คืนรถพร้อมกุญแจ2ดอก และทะเบียนรถพร้อมทะเบียนคุมการซ่อมรถฯ ให้พขร.รพ.ท่าตูม รับไป 8 เมษายน 2563

ภาพประกอบ