รายละเอียดรถ

ทะเบียน กค 6017 จังหวัด สุรินทร์
หมายเลขรถ สถานะ ซ่อมแซม
ประเภทรถ 4 ประตู ยี่ห้อ CHEVROLET
เชื้อเพลิง ดีเซล สี น้ำตาล
รุ่น
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 01 มกราคม 2513 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 24 กรกฏาคม 2551 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 01 มกราคม 2513 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 01 มกราคม 2513 ประกันภัยหมดอายุ 01 มกราคม 2513
บริษัทประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ