สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV62040076นข 4619จากวันที่: 07 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ติดตามงานคลินิกวัยรุ่น อำเภอโนนนารายณ์ ศรีณรงค์ สังขะ แสดง
อนุมัติREV62040018นข 4829จากวันที่: 07 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ซ้อมแผนและประชุมถอดบทเรียนวัณโรค แสดง
OpenREV62050016นข 4521จากวันที่: 07 พ.ค. 62 (09:00)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 62 (17:00)
รับส่ง จนท.ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุฯ แสดง
OpenREV62050017นข 4881จากวันที่: 07 พ.ค. 62 (09:00)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 62 (17:00)
รับส่ง จนท.เป้นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุฯ แสดง
ยกเลิกREV62040089นข 4521จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (06:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (19:00)
ประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต ปี 2562 ณ รพ ละหายทราย แสดง
อนุมัติREV62040123กค 7958จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (06:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (20:00)
ร่วมประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต ณ รพ.ละทรายทราย จ บุรีรัมย์ แสดง
อนุมัติREV62050040กค 6017จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
ยกเลิกREV62050022กค 7957จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แสดง
อนุมัติREV62050041กค 7957จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อย จากการเลี้ยงสุกร แสดง
อนุมัติREV62040117นข 4881จากวันที่: 08 พ.ค. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 62 (17:00)
ประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,749 รายการ