สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63060142นข 4829จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 16 มิ.ย. 63 (17:00)
สแตนบายโควิด งาน คร./ศาลากลาง/งานอื่นๆ แสดง
ยกเลิกREV63060106นข 4902จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 16 มิ.ย. 63 (17:00)
รอปรับจาก 4619 งาน คบ. แสดง
OpenREV63060115นข 4902จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 16 มิ.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
ยกเลิกREV63060141นข 4829จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 มิ.ย. 63 (17:00)
แสตนบายออกงาน คร.ตรวจติดตาม โควิด/ไปศาลากลาง/งานอื่นๆ แสดง
OpenREV63060005กค 5043จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 18 มิ.ย. 63 (17:00)
ติดตามกำกับการดำเนินงานสนับสนุนสำนักนายทะเบียน แสดง
ยกเลิกREV63060124นข 4829จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 18 มิ.ย. 63 (17:00)
แสตนบายออกงาน คร.ตรวจติดตาม โควิด/ไปศาลากลาง/งานอื่นๆ แสดง
ยกเลิกREV63060051นข 4619จากวันที่: 16 มิ.ย. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 16 มิ.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
OpenREV63060044นข 4881จากวันที่: 17 มิ.ย. 63 (07:00)
ถึงวันที่: 17 มิ.ย. 63 (19:00)
ติดตามคุณภาพข้อมูล op/ppร่วมกับ สปสช. แสดง
ยกเลิกREV63060049กค 7958จากวันที่: 17 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 มิ.ย. 63 (17:00)
ติดตามคุณภาพข้อมูล op/ppร่วมกับ สปสช. แสดง
ยกเลิกREV63060113กค 7958จากวันที่: 17 มิ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 มิ.ย. 63 (17:00)
ติดตามการดำเนินงานระบบบำบัดปฎิกูล แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,749 รายการ