สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63040082นข 4881จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ส่งจนท.ประชุม กบห. ออก13.10น. แสดง
รออนุมัติREV63040080นข 4902จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น. แสดง
ยกเลิกREV63040070นข 4521จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (12:00)
ตรวจเรื่องร้องเรียนจำหน่ายยาชุด แสดง
ยกเลิกREV63020067นข 4829จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
OpenREV63040079นข 4881จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (17:00)
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังคน เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3/2563 แสดง
ยกเลิกREV63040049นข 4521จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040083กค 5043จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น. แสดง
OpenREV63040084กค 7958จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 15.00 น. แสดง
ยกเลิกREV63040068นข 4619จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจคลินิก แสดง
OpenREV63040085นข 4902จากวันที่: 30 เม.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 63 (17:00)
รับส่งเจ้าหน้าที่ประชุม กวป. แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,747 รายการ