สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
ยกเลิกREV63040072กค 5043จากวันที่: 28 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 28 เม.ย. 63 (17:00)
สืบสวนข้อเท็จจริง แสดง
ยกเลิกREV63040055กค 6017จากวันที่: 28 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 28 เม.ย. 63 (18:00)
ออกตรวจโควิส 19 งานบุหรี สุรา แสดง
OpenREV63040040นข 4619จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040056กค 6017จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
สืบสวนข้อเท็จจริง แสดง
ยกเลิกREV62050135นข 4521จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตฯ แสดง
OpenREV63040077นข 4521จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจเรื่องร้องเรียนจำหน่ายยาชุด แสดง
ยกเลิกREV62050147นข 4829จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต แสดง
ยกเลิกREV62050129นข 4881จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต แสดง
ยกเลิกREV63040075นข 4881จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจเรื่องร้องเรียนจำหน่ายยาชุด แสดง
ยกเลิกREV63040081นข 4881จากวันที่: 29 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 63 (17:00)
ส่งจนท.ประชุม กบห. ออก13.10น. แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,749 รายการ