สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
รออนุมัติREV63040059นข 4902จากวันที่: 22 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 22 เม.ย. 63 (17:00)
ไปขับ6017 แสดง
OpenREV63040051กค 6017จากวันที่: 22 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 22 เม.ย. 63 (18:00)
ออกตรวจฯ งานบุหรี่ สุรา แสดง
ยกเลิกREV63020010นข 4881จากวันที่: 22 เม.ย. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 22 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
OpenREV63040035นข 4829จากวันที่: 22 เม.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 22 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
OpenREV63040037นข 4829จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
ยกเลิกREV63030080กค 5043จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (17:00)
ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น แสดง
OpenREV63040057กค 7958จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (17:00)
ร้องเรียนร้องทุกข์ แสดง
รออนุมัติREV63040062นข 4619จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./15.00 น. แสดง
รออนุมัติREV63040061นข 4881จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (17:00)
ไปขับ 7958 แสดง
OpenREV63040058นข 4902จากวันที่: 23 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 63 (17:00)
ออกตรวจ โควิส 19 งานบุหรี สุรา แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,747 รายการ