สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63040010นข 4902จากวันที่: 17 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040023กค 7958จากวันที่: 17 เม.ย. 63 (08:30)
ถึงวันที่: 17 เม.ย. 63 (16:30)
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แสดง
ยกเลิกREV63040003นข 4829จากวันที่: 17 เม.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 17 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
ยกเลิกREV63030088นข 4521จากวันที่: 18 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 19 เม.ย. 63 (17:00)
ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ แสดง
ยกเลิกREV63030089นข 4619จากวันที่: 18 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 19 เม.ย. 63 (17:00)
ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ แสดง
ยกเลิกREV63030091นข 4829จากวันที่: 18 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 19 เม.ย. 63 (17:00)
ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ แสดง
OpenREV63040032นข 4829จากวันที่: 20 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 20 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040045กค 6017จากวันที่: 20 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 20 เม.ย. 63 (17:00)
ลงเยี่ยมบ้าน อสม. เขต ตำบลในเมือง แสดง
OpenREV63040042กค 7958จากวันที่: 20 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 20 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น. แสดง
รออนุมัติREV63030168นข 4521จากวันที่: 20 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ปฎิบัติภารกิจ แสตนบาย งาน คร. โควิด ใช้ กค 7957 สร แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,747 รายการ