สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63040030นข 4619จากวันที่: 13 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 13 เม.ย. 63 (17:00)
ร้านอาหาร สถานที่ไป อ.เมืองสุรินทร์ แสดง
รออนุมัติREV63030167นข 4881จากวันที่: 13 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 เม.ย. 63 (17:00)
ปฏิบัติภารกิจ ให้งาน คร.โควิด ใช้ กค 7957 สร แสดง
ยกเลิกREV63040028นข 4829จากวันที่: 13 เม.ย. 63 (13:30)
ถึงวันที่: 13 เม.ย. 63 (16:30)
COVID ร้านอาหาร แสดง
OpenREV63040025กค 7958จากวันที่: 14 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 14 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แสดง
OpenREV63040009นข 4619จากวันที่: 14 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 14 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040017นข 4521จากวันที่: 15 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 15 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63040029นข 4829จากวันที่: 15 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 15 เม.ย. 63 (17:00)
ประชุมรับการตรวจเยี่ยมผตร. เขต 9 แสดง
OpenREV63040031นข 4902จากวันที่: 15 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 15 เม.ย. 63 (17:00)
ปราสาท แสดง
OpenREV63040002นข 4521จากวันที่: 16 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 16 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจประเมินสถานประกอบการในการประกอบการปรับสถานะฯ แสดง
OpenREV63040007นข 4521จากวันที่: 17 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 17 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสถานที่ขายยา แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,750 รายการ