สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63030165นข 4619จากวันที่: 31 มี.ค. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 63 (17:00)
ปฏิบัติภารกิจ ให้งาน คร.โควิด ใช้ กค 7957 สร แสดง
OpenREV63030149นข 4521จากวันที่: 01 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 01 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63030156กค 5043จากวันที่: 01 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 01 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แสดง
ยกเลิกREV63030153นข 4902จากวันที่: 01 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 63 (17:00)
ติดตามสถานแรกรับผู้คนจากต่างจังหวัด แสดง
ยกเลิกREV63020125นข 4881จากวันที่: 01 เม.ย. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 01 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร้านยา แสดง
OpenREV63030161นข 4521จากวันที่: 02 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
OpenREV63030157กค 5043จากวันที่: 02 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แสดง
รออนุมัติREV63030172นข 4829จากวันที่: 02 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 63 (17:00)
ประชุม Video conference อสม.เคาะประตูบ้าน แสดง
รออนุมัติREV63030173นข 4881จากวันที่: 02 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 63 (17:00)
ตรวจร่วมกับอุตสาหกรรม แสดง
OpenREV63030163นข 4521จากวันที่: 03 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 42 รายการ