สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
รออนุมัติ REV61030193กค 5043 สรจากวันที่: 01 เม.ย. 61 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 61 (17:00)
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แสดง
รออนุมัติ REV61030165นข 4829 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (06:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
รออนุมัติ REV61030211นข 4619 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (06:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (22:00)
ประชุมการปรับเป้าหมายปี 2561 ละปรับแผนการดำเนินการ PCC แสดง
รออนุมัติ REV61030135กค 7958 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (07:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (17:00)
ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ปี 61 แสดง
รออนุมัติ REV61030204กค 6017 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (08:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น. แสดง
รออนุมัติ REV61030223นข 4521 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (10:00)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (17:00)
ประชุมและให้ข้อคิดเห็น ติดตามการดำเนินงาน NCD คปสอ.ปราสาท แสดง
รออนุมัติ REV61040002นข 4881 สรจากวันที่: 02 เม.ย. 61 (13:10)
ถึงวันที่: 02 เม.ย. 61 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ร่วมกิจกรรม แสดง
รออนุมัติ REV61030166นข 4902สรจากวันที่: 03 เม.ย. 61 (06:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 61 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
รออนุมัติ REV61030088นข 4829 สรจากวันที่: 03 เม.ย. 61 (06:00)
ถึงวันที่: 04 เม.ย. 61 (18:00)
อบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แสดง
รออนุมัติ REV61030159กค 6017 สรจากวันที่: 03 เม.ย. 61 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 61 (17:00)
ออกประเมินการดำเนินงาน ITA แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 126 รายการ