ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนงลักษณ์ ดาวลอย   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตฯ
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ปฎิบัติภารกิจ แสตนบาย งาน คร. โควิด ใช้ กค 7957 สร
รายละเอียด

นข 4619

Open17/09/2562 เวลา 15:47:51
วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางวารุณี มุธุสิทธิ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รายละเอียด

กค 5043

Open16/03/2563 เวลา 09:30:07
วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดรรชนี มะลิงาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 20 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ปฎิบัติภารกิจ แสตนบาย งาน คร. โควิด ใช้ กค 7957 สร
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 13 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ปฏิบัติภารกิจ ให้งาน คร.โควิด ใช้ กค 7957 สร
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 10 เม.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม Video conference อสม.เคาะประตูบ้าน
รายละเอียด

กค 5043

Open25/03/2563 เวลา 16:18:08
วันที่ใช้รถ 09 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ปฏิบัติภารกิจ ให้งาน คร.โควิด ใช้ กค 7957 สร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ